Styret i 2023 består av:

Anja Laupstad Vatland, leder, tlf. 466 46 050

epost: anja@molti.no

Lars Helge Grov, nestleder, tlf. 906 80 288

epost: lars.helge.grov@gmail.com

Peter Rieber-Mohn , sekretær, tlf. 483 07 140, epost: pete-rie@online.no

Sandra Herøy , kasserer, tlf. 416 04 939,

epost: flower72@live.no

Lars Andreas Kirkerud, prosjektleder,

tlf. 975 81 385, epost: lkirkerd@online.no

Karl Jørgen Songedal, varamedlem,

tlf. 916 24 429. epost: kar-son@online.no

Lenker til andre organisasjoner:


Norges Birøkterlag: https://norbi.no

Norsk genressussenter: https://www.nibio.no

Nordisk genressurssenter: https://www.nordgen.org

Norsk Brunbiesenter AS, https://www.brunbiesenteret.no

Sverige – Föreningen Nordbi, https://www.nordbi.se

Internasjonalt – SICAMM, http://www.sicamm.org

England – BIBBA, https://www.bibba.com

Irland – The Native Irish Honey Bee Society, nihbs, http://nihbs.org

Facebook
Twitter