Styret i 2024 består av:

Lars Andreas Kirkerud, leder, tlf. 975 81 385

epost: lkirkerd@online.no

Lars Helge Grov, nestleder, tlf. 906 80 288

epost: lars.helge.grov@gmail.com

Karl Jørgen Songedal, sekretær,

tlf. 916 24 429. epost: kar-son@online.no

Trude Grønning, tlf. 952 54 882, epost: post@bjorkeligard.no

Oddvar Espegard, tlf. 909 18 894, epost: oddvar.espegard@gmail.com

 

Lenker til andre organisasjoner:


Norges Birøkterlag: https://norbi.no

Norsk genressussenter: https://www.nibio.no

Nordisk genressurssenter: https://www.nordgen.org

Norsk Brunbiesenter AS, https://www.brunbiesenteret.no

Sverige – Föreningen Nordbi, https://www.nordbi.se

Internasjonalt – SICAMM, http://www.sicamm.org

England – BIBBA, https://www.bibba.com

Irland – The Native Irish Honey Bee Society, nihbs, http://nihbs.org

Facebook
Twitter