Siste innlegg

Årsmøte 2022

Det blir årsmøte i Norsk Brunbielag lørdag 23.april kl.10.00 – 16.00 på Bø Hotell, Bø i Telemark. Møtet blir også streamet for de som ønsker å delta på nett. Saker som ønskes behandlet bes sendt til styret innen 30. mars. Påmelding til styret v/ Siri Steinsvik, steinsvik.siri@gmail.com, innen 20.mars. Gjelder også for å delta på nettmøtet. Sakspapirer sendes ut senere. Velkommen til årsmøte! Vennlig hilsen styret i Norsk Brunbielag

Les mer »
Offspring from a queen who is heterozygous for the recessive trait "white eye color". The queen and the working bees are diploid and have dark eyes. Of the haploid drones, 50% have white and 50% have dark eyes.

Litt om dronenes rolle i det naturlige utvalg hos biene

v/Harald Sandbæk Biene lever i en konstant konkurranse med andre arter, de konkurrerer om å overleve og om å utvide sitt leveområde. De med best tilpassede egenskaper overlever. Disse egenskapene utsettes for de største utfordringene når miljøet forandres, f.eks. klima (istida i nordeuropa), menneskelig aktivitet (nedhugging av skog, oppdyrking og nedbygging) eller nye arter som sprer seg i området (varroa-midd eller sykdomsfremkallende bakterier). Bienes svar på dette er mutasjon. Mutasjonene møter den krevende virkeligheten og alt som ikke holder mål

Les mer »

Avl for bevaring

Som biolog og birøkter, har Nils Drivdal fra Flekkefjord vært opptatt av å bevare brunbiene gjennom mange tiår. Han var bl.a. første prosjektleder for det første reinavlsområdet for den brune bia, bitilsynsmann for Vest-Agder, sekretær for SICAMM 1995 -2009 og medorganisator for de internasjonale konferansene i denne perioden. Han skriver: APIS MELLIFERA MELLIFERA – DEN BRUNE, OPPRINNELIG VILLE EUROPEISKE HONNINGBIA -Bevaring eller næringsutvikling? Livets egen strategi for å overleve kriser er utvikling av gentisk mangfold. Dette gjelder også for bier

Les mer »

Årsrapporter

Siste år har mye av det som var planlagt rett og slett falt bort. -Koronaen-. Men det har også skjedd positive ting, som god innsats på dronningavl og test-birøkt. Norsk brunbiesenter er i drift som selvstendig tiltak og info om brunbiene har fått plass på Skogbruksmuseet i Elverum. Den østlige stammen av brunbier har fått et offentlig beskyttet reinavlsområde øverst i Hallingdal – og sist men ikke minst: Vi har fått ny hjemmeside! Siste årsrapporter ligger her: 2021 2020 2019

Les mer »

Brunbibestander i Norge

Etter en lang periode med nedgang i bestanden, har brunbiene holdt stand det siste tiåret. Kartet viser bestander av brunbier vi har oversikt over i Sør-Norge i 2020. Vi har også bigårder med brunbier i Harstad og Balsfjord i Troms fylke. Området er varroafritt, så det legger litt begrensninger på import sørfra. Borghild Kulseng i Harstad har hatt brunbier i mange år. Ellers er det noen som har krainer-bier og prøver seg med brunt. Birøkt i Troms og Finnmark byr

Les mer »

Prosjektet Avl på norske brunbier

Prosjektet for 2020 – 2021 tar først og fremst sikte på å få flere seriøse deltakere med i avlsarbeidet på brunbier. I 2020 var det flere av lagets medlemmer som deltok som testverter for Norges Birøkterlags avl. Men dette har ikke tilstrekkelig volum til å sikre et genetisk mangfold. Mange av lagets medlemmer avler selv, men testing og seleksjon er oftest tilfeldig. Derfor ønsker vi å stimulere test-arbeidet gjennom kursing og en form for premiering. For at flere skal kunne

Les mer »
Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter