Siste innlegg

Produsenter av brunbidronninger 2024

Her er ei liste over enkeltpersoner og foretak i Norge som kan ha brunbidronninger å selge i år. Lista er ikke fullstendig. Send epost til: post@norskbrunbielag@no hvis du ønsker å stå på lista. ———————— Auklend Birøkt, Rogaland, https://www.aukbie.com/ . Bjørn-Harald Haugsvær, Sogn og Fjordane, bjorn-harald.haugsvar@enivest.net . Jens Martin Nybøle, Østfold, https://bier.no/ . Planbi AS , Rogaland, https://www.planbi.no/salg-av-bifolk-og-dronninger . Karl Ivar Stangeland, Rogaland, kis2013@live.no . Tor Erik Rødsdalen, Hedmark, torerik.rodsdalen@gmail.com .

Les mer »

Vil ha skogeigarane med på lag for å bevare utryddingstrua bier

Elin Fjalestadelin@vtb.no , Vest-Telemark blad, publisert: 20.04.2024 18:00 Lokale birøktarar ynskjer å bevare den utryddingstrua brunbia. Då er det viktig at dei som har vandrebier på sine eigedomar også bidreg. Samarbeider: Peter Rieber-Mohn (f.v.) og Olav Arne Sønderland sit i styret i Treungen birøktarlag, Gunn Elise Lyngtveit Ramlet er leiar av Nissedal skogeigarlag og Odd Arvid Bjørnbakk er leiar av birøktarlaget i nabokommunen Åmli, der dei også har mest brunbier. Foto: Elin Fjalestad – Me vil gjerne behalde den brune

Les mer »

Årsmøtet 2024 – Hva skjedde?

Årsmøtet ble holdt lørdag 9. mars kl. 10.00 – 16.00 på Bryne Kro & Hotel. – Lars Helge Grov ble valgt til møteleder. Det som fikk mest oppmerksomhet, var et forslag om utrede nærmere samarbeid med Norges Birøkterlag og eventuelt gå inn i dette. Årsmøtet ønsket ikke at Norsk Brunbielag skulle bli en del av Norges Birøkterlag, men sluttet seg til formuleringen: Årsmøtet i Norsk Brunbielag 2024 ber styret om å vurdere formelle samarbeidsformer med Norges Birøkterlag. Notat legges fram

Les mer »

Brunbiene I Sverige-Nordbikonferansen i Ånge 2023

Nordbikonferansen I Ånge 18. Til 19 mars 2023 bød på mye som er interessant for oss naboer. Først fikk vi en oversikt over forholdene i de ulike regionene fra nord til sør. Her var det særlig to ting som har betydning for oss: De har varroafrie brunbipopulasjoner på Holmøn nord i Bottenviken og i Västerbotten i Stensele og i Nordmaling, Åsele. Stensele er ikke så langt fra Mo i Rana. Agneta Jonsson driver birøkt og dronningavl der. Det andre var

Les mer »

Nytt år – nye oppgaver – nye folk!

Hei all sammen! Den 10. og 11. mars 2023 avholdt Norsk Brunbielag et godt fagseminar og årsmøte i Bø i Telemark. Camilla Sundby fra Norges Birøkterlag, Maria Kjetså fra NordGen og vår egen Lars Andreas Kirkerud holdt faglige innlegg om avl, genetikk og testing av Brunbier. Foredragsholdere og omlag 20 birøktere bidro alle til interessante samtaler og diskusjoner. Jeg synes alltid det er interessant å møte brunbirøktere fra andre kanter av landet. Årsmøtet satte viktige saker på agendaen, blant annet

Les mer »

Årsmøte mm. Bø i Telemark 2023

Fredag 10. mars: Fagmøte om avl Lørdag 11. mars: Årsmøte Se program for begge: https://norskbrunbielag.no/wp-content/uploads/2023/02/Arsmoteinnkalling-2023-2.pdf

Les mer »
Facebook
Twitter