Siste innlegg

Årsmøteinnkalling 2024 – Norsk Brunbielag

Tid: Lørdag 9. mars kl. 10.00 – 16.00 Sted: Bryne Kro & Hotel, Morenefaret 3, 4340 Bryne Vanlige årsmøtesaker Valg Lunsj Faglig innslag Saker som dere ønsker å ta opp på årsmøtet bes innmeldt styret innen 25.februar. Påmelding: Av hensyn til bevertningen ønsker vi å få en pekepinn på hvor mange medlemmer som kommer. Gi derfor beskjed innen 1. mars til: anja@molti.no Møtet er åpent for alle interesserte. Vel møtt til nye og gamle medlemmer! -Styret i NBBL-

Les mer »

Brunbiene I Sverige-Nordbikonferansen i Ånge 2023

Nordbikonferansen I Ånge 18. Til 19 mars 2023 bød på mye som er interessant for oss naboer. Først fikk vi en oversikt over forholdene i de ulike regionene fra nord til sør. Her var det særlig to ting som har betydning for oss: De har varroafrie brunbipopulasjoner på Holmøn nord i Bottenviken og i Västerbotten i Stensele og i Nordmaling, Åsele. Stensele er ikke så langt fra Mo i Rana. Agneta Jonsson driver birøkt og dronningavl der. Det andre var

Les mer »

Nytt år – nye oppgaver – nye folk!

Hei all sammen! Den 10. og 11. mars 2023 avholdt Norsk Brunbielag et godt fagseminar og årsmøte i Bø i Telemark. Camilla Sundby fra Norges Birøkterlag, Maria Kjetså fra NordGen og vår egen Lars Andreas Kirkerud holdt faglige innlegg om avl, genetikk og testing av Brunbier. Foredragsholdere og omlag 20 birøktere bidro alle til interessante samtaler og diskusjoner. Jeg synes alltid det er interessant å møte brunbirøktere fra andre kanter av landet. Årsmøtet satte viktige saker på agendaen, blant annet

Les mer »

Årsmøte mm. Bø i Telemark 2023

Fredag 10. mars: Fagmøte om avl Lørdag 11. mars: Årsmøte Se program for begge: https://norskbrunbielag.no/wp-content/uploads/2023/02/Arsmoteinnkalling-2023-2.pdf

Les mer »
Offspring from a queen who is heterozygous for the recessive trait "white eye color". The queen and the working bees are diploid and have dark eyes. Of the haploid drones, 50% have white and 50% have dark eyes.

Litt om dronenes rolle i det naturlige utvalg hos biene

v/Harald Sandbæk Biene lever i en konstant konkurranse med andre arter, de konkurrerer om å overleve og om å utvide sitt leveområde. De med best tilpassede egenskaper overlever. Disse egenskapene utsettes for de største utfordringene når miljøet forandres, f.eks. klima (istida i nordeuropa), menneskelig aktivitet (nedhugging av skog, oppdyrking og nedbygging) eller nye arter som sprer seg i området (varroa-midd eller sykdomsfremkallende bakterier). Bienes svar på dette er mutasjon. Mutasjonene møter den krevende virkeligheten og alt som ikke holder mål

Les mer »

Avl for bevaring

Som biolog og birøkter, har Nils Drivdal fra Flekkefjord vært opptatt av å bevare brunbiene gjennom mange tiår. Han var bl.a. første prosjektleder for det første reinavlsområdet for den brune bia, bitilsynsmann for Vest-Agder, sekretær for SICAMM 1995 -2009 og medorganisator for de internasjonale konferansene i denne perioden. Han skriver: APIS MELLIFERA MELLIFERA – DEN BRUNE, OPPRINNELIG VILLE EUROPEISKE HONNINGBIA -Bevaring eller næringsutvikling? Livets egen strategi for å overleve kriser er utvikling av gentisk mangfold. Dette gjelder også for bier

Les mer »
Facebook
Twitter