Siste innlegg

Offspring from a queen who is heterozygous for the recessive trait "white eye color". The queen and the working bees are diploid and have dark eyes. Of the haploid drones, 50% have white and 50% have dark eyes.

Litt om dronenes rolle i det naturlige utvalg hos biene

v/Harald Sandbæk Biene lever i en konstant konkurranse med andre arter, de konkurrerer om å overleve og om å utvide sitt leveområde. De med best tilpassede egenskaper overlever. Disse egenskapene utsettes for de største utfordringene når miljøet forandres, f.eks. klima (istida i nordeuropa), menneskelig aktivitet (nedhugging av skog, oppdyrking og nedbygging) eller nye arter som sprer seg i området (varroa-midd eller sykdomsfremkallende bakterier). Bienes svar på dette er mutasjon. Mutasjonene møter den krevende virkeligheten og alt som ikke holder mål

Les mer »

Avl for bevaring

Som biolog og birøkter, har Nils Drivdal fra Flekkefjord vært opptatt av å bevare brunbiene gjennom mange tiår. Han var bl.a. første prosjektleder for det første reinavlsområdet for den brune bia, bitilsynsmann for Vest-Agder, sekretær for SICAMM 1995 -2009 og medorganisator for de internasjonale konferansene i denne perioden. Han skriver: APIS MELLIFERA MELLIFERA – DEN BRUNE, OPPRINNELIG VILLE EUROPEISKE HONNINGBIA -Bevaring eller næringsutvikling? Livets egen strategi for å overleve kriser er utvikling av gentisk mangfold. Dette gjelder også for bier

Les mer »

Årsrapporter

Siste år har mye av det som var planlagt rett og slett falt bort. -Koronaen-. Men det har også skjedd positive ting, som god innsats på dronningavl og test-birøkt. Norsk brunbiesenter er i drift som selvstendig tiltak og info om brunbiene har fått plass på Skogbruksmuseet i Elverum. Den østlige stammen av brunbier har fått et offentlig beskyttet reinavlsområde øverst i Hallingdal – og sist men ikke minst: Vi har fått ny hjemmeside! Siste årsrapporter ligger her: 2020 2019

Les mer »

Brunbibestander i Norge

Etter en lang periode med nedgang i bestanden, har brunbiene holdt stand det siste tiåret. Kartet viser bestander av brunbier vi har oversikt over i Sør-Norge i 2020. Vi har også bigårder med brunbier i Harstad og Balsfjord i Troms fylke. Området er varroafritt, så det legger litt begrensninger på import sørfra. Borghild Kulseng i Harstad har hatt brunbier i mange år. Ellers er det noen som har krainer-bier og prøver seg med brunt. Birøkt i Troms og Finnmark byr

Les mer »

Prosjektet Avl på norske brunbier

Prosjektet for 2020 – 2021 tar først og fremst sikte på å få flere seriøse deltakere med i avlsarbeidet på brunbier. I 2020 var det flere av lagets medlemmer som deltok som testverter for Norges Birøkterlags avl. Men dette har ikke tilstrekkelig volum til å sikre et genetisk mangfold. Mange av lagets medlemmer avler selv, men testing og seleksjon er oftest tilfeldig. Derfor ønsker vi å stimulere test-arbeidet gjennom kursing og en form for premiering. For at flere skal kunne

Les mer »

Nytt reinavlsområde

Sommeren 2020 fikk Hallingdal birøkterlag godkjent et nytt reinavlsområde for brunbier. Området består av Ål og Hol kommuner og er på til sammen 3029 km2. Her er det østlandsklima og hovedsakelig sommertrekk. Området hadde 15 birøktere i 2020 og et nystartet aktivt avlermiljø. 53 bifolk ble innvintret, derav 7 fra Norges Birøkterlags avlspopulasjon. Aktive røktere med brunbier er det også i Hemsedal. Mot nord, vest og sør er området avgrenset av store høyfjellsområder. Langs dalen mot øst og sør, er

Les mer »
Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter