Årsmøtet 2024 – Hva skjedde?

Årsmøtet ble holdt lørdag 9. mars kl. 10.00 – 16.00 på Bryne Kro & Hotel. –

Lars Helge Grov ble valgt til møteleder.

Det som fikk mest oppmerksomhet, var et forslag om utrede nærmere samarbeid med Norges Birøkterlag og eventuelt gå inn i dette. Årsmøtet ønsket ikke at Norsk Brunbielag skulle bli en del av Norges Birøkterlag, men sluttet seg til formuleringen: Årsmøtet i Norsk Brunbielag 2024 ber styret om å vurdere formelle samarbeidsformer med Norges Birøkterlag. Notat legges fram for Årsmøtet i 2025.

Ellers ble det vedtatt ny strategiplan for de neste 5 år.

Valg av nytt styre fulgte valgkommiteens forslag:

Leder for 1 år: Lars Andreas Kirkerud.

Ikke på valg: Lars Helge Grov, nestleder.

Valg av 2 styremedlemmer for 2 år: Karl Jørgen Songedal (Grimstad) og Trude Grønning (Jæren Birøkterlag).

Valg av 1 styremedlem for 1 år: Oddvar Espegard (Hallingdal). 

Valg av 2 varamedlemmer for 1 år: Svein Harald Sønderland (Treungen/Nissedal) og Johnny Borsheim (Jæren Birøkterlag).

Nytt medlem i valgkomitéen: Anja Laupstad Vatland.

Valg av revisor: Geir Inge Auklend m/vara Rolf Ytterdal.

Møtet var åpent for alle interesserte og 22 deltakere møtte.

Styrets årsmelding er tilgjengelig.

Rapport fra prosjektet Avl og bevaring av norske brunbier, finner du her