Årsmøteinnkalling 2024 – Norsk Brunbielag

Tid: Lørdag 9. mars kl. 10.00 – 16.00

Sted: Bryne Kro & Hotel, Morenefaret 3, 4340 Bryne

  • Vanlige årsmøtesaker
  • Valg
  • Lunsj
  • Faglig innslag

Saker som dere ønsker å ta opp på årsmøtet bes innmeldt styret innen 25.februar.

Påmelding: Av hensyn til bevertningen ønsker vi å få en pekepinn på hvor mange medlemmer som kommer. Gi derfor beskjed innen 1. mars til: anja@molti.no

Møtet er åpent for alle interesserte.

Vel møtt til nye og gamle medlemmer!

-Styret i NBBL-