Produsenter av brunbidronninger 2024

Her er ei liste over enkeltpersoner og foretak i Norge som kan ha brunbidronninger å selge i år. Lista er ikke fullstendig. Send epost til: post@norskbrunbielag@no hvis du ønsker å stå på lista.

————————

Auklend Birøkt, Rogaland, https://www.aukbie.com/ .

Bjørn-Harald Haugsvær, Sogn og Fjordane, bjorn-harald.haugsvar@enivest.net .

Jens Martin Nybøle, Østfold, https://bier.no/ .

Planbi AS , Rogaland, https://www.planbi.no/salg-av-bifolk-og-dronninger .

Karl Ivar Stangeland, Rogaland, kis2013@live.no .

Tor Erik Rødsdalen, Hedmark, torerik.rodsdalen@gmail.com .