NORSK BRUNBIELAG

Forening for bevaring og foredling av den nordiske brunbia

«Den brune bia [apis mellifera mellifera] er den opprinnelig hjemmehørende underarten av honningbier i Norge og Europa nord for Alpene»

Foto: Audun Braastad/NTB-scanpix

Brunbiene Apis mellifera mellifera er tilpasset blomstene og trærne vi har i norsk natur, men besøker også en rekke kulturplanter. De er på jakt etter både nektar og pollen. Det siste bruker de til fôr til larvene. Det er oftest i hagen vi ser biene, i frukttrærne om våren og ellers i blomsterbedet. Men de er også avhengige av skogens trær der de blant annet finner propolis til å tette kuben med.

Tidligere var det mange som forvekslet bier og veps, men nå er det stadig flere som legger merke til biene og savner dem når de ikke er der. Det spesielle med brunbiene er at de er mørke også på bakkroppen og har brunlig hårkledning.

les mer »

Foto: Trygve Berntsen

Hva vi vil: NBBL er en interesseorganisasjon som skal arbeide for at brunbia, den opprinnelige nordeuropeiske bia Apis mellifera mellifera, blir utbredt som en ren, foredlet og ettertraktet rase blant birøktere i Norge.

Dette krever et målrettet avlsarbeid både lokalt og nasjonalt for å sikre livskraftige populasjoner som har egenskaper som birøkterne trakter etter.  NBBL vil spille en sentral rolle for at denne visjonen oppnås og bidra til å sikre at rasen blir styrket i framtida.

les mer » 

Utbredelse

BRUNBIENES TIDLIGE EKSPANSJON I NORDEUROPA Den siste ekspansjonen av A. m. mellifera i Nord-Europa startet da den globale oppvarminga begynte etter

les mer »

Brunbiens egenskaper

Generelt I forhold til de fleste egenskaper, inkludert antall yngel og bier, honningsamling og matforbruk er A.m. mellifera moderate, kostnadseffektive

les mer »

Bevaringstiltak

SITUASJONEN FOR A. m. mellifera I NORD-EUROPA I DAG I løpet av de siste ca. 50 år våknet

les mer »

© design & implementation by Stefan Grunert

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter