Årsrapporter


Siste 2 år har mye av det som var planlagt rett og slett falt bort. Men det har også skjedd positive ting, som god innsats på dronningavl og test-birøkt. Og vi har kommet et stykke videre når det gjelder å karakterisere brunbiene. Antall testbirøktere for Norges Birøkterlag har økt til 18.

Brunbiene er utsatt for innkryssing i de fleste områder i Sør-Norge. Heldigvis har vi nå 3 aktive reinavlsområder med offentlig beskyttelse. I det 4., øyriket utenfor Kragerø, er bestanden under etablering.

Siste årsrapporter ligger her:

2022

2021

2020

2019