Årsrapporter


Siste år har mye av det som var planlagt rett og slett falt bort. -Koronaen-. Men det har også skjedd positive ting, som god innsats på dronningavl og test-birøkt. Norsk brunbiesenter er i drift som selvstendig tiltak og info om brunbiene har fått plass på Skogbruksmuseet i Elverum. Den østlige stammen av brunbier har fått et offentlig beskyttet reinavlsområde øverst i Hallingdal – og sist men ikke minst: Vi har fått ny hjemmeside!

Siste årsrapporter ligger her:

2021

2020

2019