Årsmøte mm. Bø i Telemark 2023

Fredag 10. mars: Fagmøte om avl

Lørdag 11. mars: Årsmøte

Se program for begge: https://norskbrunbielag.no/wp-content/uploads/2023/02/Arsmoteinnkalling-2023-2.pdf