Brunbier og Carl von Linnè


Biene fra Nord-Europa var de første honningbiene som var «vitenskapelig beskrevet».

I 1758, Carl von Linné, en betydningsfull svensk naturforsker, beskrevet og navnga honning biene i «Systema Naturae»(bilde nr.10). Biene fikk latinsk navn: Apis mellifera, som betyr: biene som «bringer honning».

Allerede 3 år senere, endret Carl von Linné latinsk navnet til: Apis mellifica: biene som «danner/lager honning». Den forandringen var publisert i andre utgave av Fauna Suecica i 1761.

Men, på tross av Linnés endring, det mest brukte navnet er: Apis mellifera og dette navnet har alltid vært i bruk av den Internasjonale Nomenklatura Kommisjon.