Strategi for Norsk Brunbielag 2019-2024


Formål
Misjon; hvilken rolle skal NBBL spille i samfunnet, overfor birøktere mm.NBBL er en interesseorganisasjon som skal arbeide for at den opprinnelige nordeuropeiske bia A.m.m. blir utbredt som en ren, foredlet og ettertraktet rase blant birøktere i Norge.  NBBL skal ikke arbeide for egne økonomiske resultatmål men kan drive mindre forretningsmessige aktiviteter  som ledd i finansiering av drifta.
Visjon 
Hva er «drømmesituasjonen» som NBBL ser for seg i framtidaDen brune bia Apis mellifera mellifera er utbredt med en livskraftig populasjon og har egenskaper som birøkterne trakter etter.  NBBL spiller en sentral rolle for at denne visjonen er oppnådd og bidrar til å sikre at rasen blir styrket i framtida.
Mål
Noen få, sentrale mål som NBBL skal oppnå i løpet av strategiperiodenAvlsarbeidet for brune bier er profesjonelt organisert og er  tilstrekkelig stort til å oppnå god avlsmessig framgang.  Brune bier utgjør minst 20% av antall innvintrede bifolkNBBL er anerkjent som den viktigste organisasjonen for å sikre den en levedyktig og voksende stamme brune bier i Norge.NBBL disponerer faglig kompetanse på universitetsnivå og bruker denne aktivt i å spre kompetanse blant birøktere og i å nå vår visjon.  
Delmål
Viktige mål som må oppnås for å nå hovedmålaA) Viktige delmål som må oppnås for hovedmål A
1) Minst tre parestasjoner for reinavl som samarbeider om et nasjonalt avlsprogram
2) Nye reinavlsområder i Rogaland, Hallingdal, Telemark og Hedmark, og styrke det etablerte reinavlsområdet rundt Flekkefjord
3) Kompetanse til å drive avlsarbeidet innen reinavlsområdene sikres gjennom offentlig finansiert (del-)stilling eller stipendiat/masterstudent
4) Innføring av DNA-analyse som ledd i seleksjonen av avlsmateriale

B) Viktige delmål som må oppnås for hovedmål B
1) Kommunikasjonsstrategi for medlemmer av NBBL, birøktere generelt og andre interessenter i samfunnet
2) Dokumentere positive egenskaper ved brune bier 

C) Viktige delmål som må oppnås for hovedmål C
1) NBBL blir offentlig anerkjent som den viktigste interesseorganisasjonen for brune bier
2) Bygge kontakt med aktuelle universitetsmiljø
3) Bygge internasjonalt nettverk og samarbeid gjennom SICAMM og nordiske søsterorganisasjoner
Tiltak
Konkrete tiltak, årlig arbeidsplan for å nå måla.Årsplan og budsjett for 2019 som er knyttet opp mot delmål og hovedmål.