Utbredelse


BRUNBIENES TIDLIGE EKSPANSJON I NORDEUROPA

Den siste ekspansjonen av A. m. mellifera i Nord-Europa startet da den globale oppvarminga begynte etter den siste istida (ca. 10 tusen år siden) i Europa. Biene fulgte utvidelsen av lauvskogen i retning mot nord og øst. Grensene for det opprinnelige området av A. m. mellifera bifolk sammenfaller omtrent med de nordlige grensene av trær som lind, eik, alm, hassel, hvit bøk og vill kirsebær fra temperert klima (kart nr.2).

Den nordlige grensen for biene i Skandinavia gikk ved ca. 60 grader nordlig breddegrad – som går litt nord for Skottland, via Oslo og litt nord for Stockholm.

UTVANDRING

Birøktere tok med seg brunbier til andre deler av verden. Viltlevende honningbier i USA stammer for en stor del fra disse. I Stillehavsområdet skal det i dag finnes en stamme av brunbier på Tasmania.